Учасник Центру соціальних проєктів Школи наукового лідерства факультету №1 Харківського національного університету внутрішніх справ курсант 3-го курсу факультету №1 Вадим Наумчик взяв участь у вебінарі “Основи розбудови внутрішньої системи забезпечення якості освіти”. 

Розробниці освітньої програми виступили кандидат педагогічних наук Педько Олена Валентинівна та кандидат психологічних наукТрухан Оксана Вячеславівна.

За час вебінару було розширено систему уявлень про сутність внутрішньої системи забезпечення якості освіти у закладі освіти та особливості менеджменту якості освіти, розвинуто навички здійснення самооцінювання освітніх процесів, удосконалено соціально-психологічні та управлінські компетентності у професійній діяльності щодо розбудови внутрішньої системи забезпечення якості освіти у закладі освіти.

Набуті курсантом знання допоможуть йому як учаснику Школи наукового лідерства долучатися розбудови внутрішньої системи забезпечення якості освіти та пропонувати влані ідеї щодо перегляду освітніх програм в університеті.