Сучасні аспекти підготовки курсантів (слухачів) у закладах вищої освіти МВС України

Сучасні аспекти підготовки курсантів (слухачів) у закладах вищої освіти МВС України: тези доп. учасників круглого столу Школи наукового лідерства факультету № 1 ХНУВС (м. Харків, 20 листопада 2020 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. Харків, 2020. 117 с.