Всеукраїнський круглий стіл «Актуальні питання кримінального права України у контексті реформування кримінального кодексу України»

18 листопада 2021 року о 15:00.
Харківський університет запрошує студентів вищих навчальних закладів України до участі у
ВСЕУКРАЇНСЬКОМУ КРУГЛОМУ СТОЛІ «АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ У КОНТЕКСТІ РЕФОРМУВАННЯ КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ»

Секції роботи:
✔️ актуальні питання ЗАГАЛЬНОЇ ЧАСТИНИ Кримінального кодексу України;
✔️ актуальні питання ОСОБЛИВОЇ ЧАСТИНИ Кримінального кодексу України.

Робоча мова круглого столу – українська.
Формат заходу: дистанційно на базі платформи Google Meet.
Участь у круглому столі БЕЗКОШТОВНА.

ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ КРУГЛОГО СТОЛУ БУДЕ СФОРМОВАНО ЗБІРНИК ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ

Тези та рецензії, що завірені підписом наукового керівника в форматі *pdf або *jpg, приймаються на e-mail: chubyuliia@ukr.net до 16 листопада 2021 року включно та будуть опубліковані в авторській редакції.

Вимоги до тез наукових доповідей:
✔️формат файлу – .doc чи .docx;
✔️обсяг – 2-5 сторінок, включаючи список літератури;
✔️поля з усіх боків – 20 мм;
✔️шрифт – Times New Roman, кегль – 14, стиль – Normal, інтервал – 1,5,
✔️перший рядок абзацу – відступ 1,25 см;
✔️назва файлу – прізвище учасника українською мовою (напр., Іванов.doc), з поміткою теми листа «Круглий стіл» та назвою секції.

На початку вказувати відомості про автора (прізвище, ім’я, по батькові та повну назву установи, у якій навчається автор), дані про наукового керівника, нижче через інтервал – назва теми доповіді (усі слова великими літерами), нижче через інтервал – текст доповіді, в кінці – список використаних джерел (посилання на використані джерела слід оформлювати згідно з вимогами ДСТУ 8302:2015).

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ

Петров Петро Петрович, студент 1-го курсу факультету права та підприємництва ТОВ «Харківський університет»
Науковий керівник – Іванов Іван Іванович, к. ю. н., доцент кафедри кримінально-правових дисциплін та адміністративного права ТОВ «Харківський університет»

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ
… (текст доповіді)
Список використаних джерел:
1. Павликівський В. І. Кримінально-правові обмеження свободи слова (порівняльний аналіз). Науковi записки Харкiвського економiко-правового унiверситету. 2015. № 1 (17). С. 62-70.
2. Кримінальний кодекс України від 05 квітня 2001 р. № 2341-III. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/2341-14.
Редколегія залишає за собою право відхилити матеріали, якщо вони не відповідають вимогам, темі круглого столу або містять академічний плагіат.

ЗА ДОДАТКОВОЮ ІНФОРМАЦІЄЮ ЩОДО УМОВ ПРОВЕДЕННЯ ЗАХОДУ ТА ВИМОГ ОФОРМЛЕННЯ ЗВЕРТАТИСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ АДРЕСУ –

CHUBYULIIA@UKR.NET (ЧУБ ЮЛІЯ)

#харківськийуніверситет #внз #кримінальнеправо #кримінальнийкодекс #науковідоповіді