Голова Школи наукового лідерства факультету № 1 Харківського національного університету внутрішніх справ Віталій Найда як експерт Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти взяв участь в онлайн-зустрічі з керівником секретаріату Національного агентства Михайлом Винницьким.

Голова Школи наукового лідерства факультету № 1 Харківського національного університету внутрішніх справ Віталій Найда як експерт Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти взяв участь в онлайн-зустрічі з керівником секретаріату Національного агентства Михайлом Винницьким.

На зустрічі були обговорені актуальні питання взаємодії експертних груп з гарантами освітніх програм, проблемні аспекти визначення рівнів відповідностей освітніх програм наявним критеріям, ролі здобувачів освіти як експертів під час проведення акредитаційних експертиз, інтернаціоналізації освітнього процесу, визначення формату онлайн-ознайомлення з матеріальною базою закладів вищої освіти та інші питання.